I Agenda 2030 identifierades 17 mål för hållbar utveckling.
Mål för att stoppa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla under de närmaste 15 åren.

Ökande nivåer av e-avfall, och felaktig och osäker behandling utgör betydande utmaningar för miljön och människors hälsa. En bättre förståelse om e-avfall kommer att bidra till att uppnå flera mål i Agenda 2030. En större insikt bidrar inte bara till ett bättre miljöskydd och bättre hälsa för de som hanterar illegal e-avfallshantering.
Det kommer även att medverka till en högre sysselsättning och bättre ekonomisk tillväxt då en sund hantering av e-avfall skapar nya former av arbeten inom återbruk och återvinningssektorn. Fördelar med säker, miljömässig hantering av e-avfall bidrar aktivt till Agenda 2030 mål, bland annat följande

Mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och Mål 14 (hav och marina resurser).

Bästa sättet att nyttja sin elektronik är alltid genom återbruk genom förlängd livscykel. Det är relativt enkelt att aktivt gynna en cirkulär ekonomi och att ta del av olika modeller som främjar maximalt nyttjande av en IT-produkt. Till exempel genom delning av interna IT-tillgångar, uppgradering av IT-hårdvara, omplacering, reparation, återanvändning av komponenter som reservdelar och slutligen låta produkten gå till återvinning.

Ovan fördelar är något vi alla drar nytta av om vi aktivt tänker till hur vi konsumerar och hanterar vår elektronik.