Innovationsprojektet REWEEEL (WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment) är finansierat av Energimyndigheten. Här har företagen Mirec Recycling Solutions, El-Kretsen, Holger Andreasen, ABB tillsammans med Chalmers Industriteknik försökt utveckla en AI–baserad bildigenkänningsprocess för att hitta batterier i röntgenbilder av elektronikprodukter. Röntgenbilderna för projektet har tagits med en standardröntgenaparat som används vid exempelvis flygplatser. Projektet har fokuserat på mobiler och surfplattor och har även utredd möjligheten att på ett automatiserat sätt avlägsna batterierna ur dessa produkter.

Trots att en relativ enkel röntgenapparat användes har projektets resultat varit lovande. Den AI–baserade bildigenkänningsmodell som utvecklats i projektet kan med god säkerhet hitta batterier i röntgenbilderna av produkterna. De utvecklade AI-algoritmerna kan lokalisera batteriet i röntgenbilden varefter olika scenarier har undersökts för hur batteriet med robotikens hjälp ska tas ut ur mobilen eller surfplattan.  Preliminära tester visar också att det finns god potential att utnyttja samma kombination av röntgen och bildigenkänning för att hitta batterier i annat elektronikavfall. Det skulle i så fall innebära ett viktigt steg mot en mer effektiv och säker återvinning av batterier och batteriinnehållande produkter.

Källa: www.chalmersindustriteknik.se