Hållbarhetscertifikat

Garanterar hållbara processer

Mirecs HÅLLBARHETSCERTIFIKAT erbjuds de företag som använder våra tjänster. Certifikatet är ett trygghetsbevis som garanterar att Mirec uppfyller alla lagar och förordningar som ställs på er som företag och att all insamlad elektronik går till återbruk eller återvinning för att optimera kretsloppet och cirkulära processer. Våra processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning och EU:s WEEE-direktiv.

Våra tjänster omfattar återanvändning och återvinning av WEEE-kategorierna 1 till 6 i direktivet 2012/19/EU.

Mirec följer följande standarder

Kvalitet, processer

Distributionssäkerhet

Hälsa & Säkerhet

Informationssäkerhet intern hantering data destruktion

Återbruk

ISO 9001
En standard för ledningssystem för verksamhetsprocesser i ett företag. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Se certifikat >>

ISO 14001
En internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Se certifikat >>

CENELEC
I enlighet med kravet i WEEE direktivet (artikel 8.5), Europeiska kommissionen begärde att Europeiska standardiseringsorganisation (ESO) skulle utveckla en europeisk standard för insamling, logistik och behandling, inklusive återvinning, återvinning och förberedelse för återanvändning, av WEEE. Se certifikat >>

ISO 45001
ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Ledningen jobbar aktivt med ständiga förbättringar efter input från alla medarbetare vilket skapar en naturlig symbios i hälsoarbetet. Under 2018 ersatte ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Se certifikat >>

ISO 27001
Ett ramverk som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten. Den internationellt erkända standarden ISO 27001 är framtagen och verifierad av experter runt om i världen. Se certifikat >>

HMG #5
Infosec Standard 5, eller IS5, är en data-distributionsstandard som används av den brittiska regeringen. IS5 är en del av en större familj av IT-säkerhetsstandards framtagna av CESG som är del av UK Government National Cyber Security Centre.

BLANCCO
Världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg.

MICROSOFT REGISTERED
En Microsoft-renoveringspartner utvecklar och erbjuder innovativa sätt att bidra till en hållbar framtid för vår planet. En renoverad dator är ett stort värde när du köper från en auktoriserad renoverade från Microsoft, plus att du bidrar till att reducerar elavfall över hela världen.

TAPA EMEA
Sätter standard för ”supply chain” säkerhet. Transported Asset Protection Association Europe är en sammanslutning av säkerhetspersonal och närstående affärspartners från olika tillverknings- och transportföretag som arbetar för att att reducera stölder och förluster i den internationella transportkedjan.

CHWMEG, Inc.
en ideell branschorganisation som representerar över 690 återvinningsföretag över hela världen. CHWMEG-medlemmar får kontinuerligt senaste nytt, fördjupad fakta och information om hur olika funktionsområden på respektive återvinningsanläggning kan förbättras.

ISO 9001

En standard för ledningssystem för verksamhetsprocesser i ett företag. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Se certifikat >>

ISO 14001

En internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Se certifikat >>

CENELEC

I enlighet med kravet i WEEE direktivet (artikel 8.5), Europeiska kommissionen begärde att Europeiska standardiseringsorganisation (ESO) skulle utveckla en europeisk standard för insamling, logistik och behandling, inklusive återvinning, återvinning och förberedelse för återanvändning, av WEEE. Se certifikat >>

ISO 45001

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Ledningen jobbar aktivt med ständiga förbättringar efter input från alla medarbetare vilket skapar en naturlig symbios i hälsoarbetet. Under 2018 ersatte ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Se certifikat >>

ISO 27001

Ett ramverk som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten. Den internationellt erkända standarden ISO 27001 är framtagen och verifierad av experter runt om i världen. Se certifikat >>

HMG #5

Infosec Standard 5, eller IS5, är en data-distributionsstandard som används av den brittiska regeringen. IS5 är en del av en större familj av IT-säkerhetsstandards framtagna av CESG som är del av UK Government National Cyber Security Centre.

BLANCCO

Världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg.

MICROSOFT REGISTERED

En Microsoft-renoveringspartner utvecklar och erbjuder innovativa sätt att bidra till en hållbar framtid för vår planet. En renoverad dator är ett stort värde när du köper från en auktoriserad renoverade från Microsoft, plus att du bidrar till att reducerar elavfall över hela världen.

TAPA EMEA

Sätter standard för ”supply chain” säkerhet. Transported Asset Protection Association Europe är en sammanslutning av säkerhetspersonal och närstående affärspartners från olika tillverknings- och transportföretag som arbetar för att att reducera stölder och förluster i den internationella transportkedjan.

CHWMEG

en ideell branschorganisation som representerar över 690 återvinningsföretag över hela världen. CHWMEG-medlemmar får kontinuerligt senaste nytt, fördjupad fakta och information om hur olika funktionsområden på respektive återvinningsanläggning kan förbättras.

Stäng popup ikon

Mirec Hållbarhetscertifikat

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

[ninja_form id=3]

Ett ledande företag inom återvining och återbruk

PENGAR ÄR INTE ALLT - MEN DET SKADAR 

JU INTE ATT TJÄNA EN HACKA PÅ SÄKERHET

Här berättar Mattias Kovacs om ett exempel på ett oväntat värde för kunden.

Det handlar om Mirecs certifierade återbruk av elektronik.

För en tid sedan blev vi kontaktade av en IT-tekniker på ett företag.

Han undrade ifall Mirec kunde ta hand om en låda med gammal IT-utrustning.

Det kunde vi givetvis, och körde ut ett GPS-skåp till företaget, som kunden därefter fyllde med den utdaterade utrustningen.

Transporten gick med point to point transport, dvs transport utan stopp, till Mirecs anläggning i Katrineholm. GPS skåpet med några gamla laptops och stationära datorer värderades till 95 000 kr. Fast den var också ovärderlig, skulle det visa sig.

Det viktigaste var nämligen inte att företaget tjänade en slant på återbruk av elektronik som annars bara skulle ha slängts. Dessa begagnade laptops och stationära dartorer visade sig innehålla hemlig företagsdata som inte fick läcka ut på nätet eller hamna i orätta händer.