Mirec Hållbarhetscertifikat

Startsida / Mirec Hållbarhetscertifikat

Trygghetsbeviset för dig och dina kunder

En garanti som är på riktigt

Intygar att Mirec följer lagar och WEEE-direktiv

Ger dina kunder trygghet

Garanterar hållbara processer

Mirecs HÅLLBARHETSCERTIFIKAT erbjuds de företag som använder våra tjänster. Certifikatet är ett trygghetsbevis som garanterar att Mirec uppfyller alla lagar och förordningar som ställs på er som företag och att all insamlad elektronik går till återbruk eller återvinning för att optimera kretsloppet och cirkulära processer. Våra processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning och EU:s WEEE-direktiv.

Våra tjänster omfattar återanvändning och återvinning av WEEE-kategorierna 1 till 6 i direktivet 2012/19/EU.

Mirec följer följande standarder

Kvalitet, processer

Hälsa & Säkerhet

Informationssäkerhet intern hantering data destruktion

Återbruk

Distributionssäkerhet

ISO 9001
En standard för ledningssystem för verksamhetsprocesser i ett företag. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001
En internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

CENELEC
I enlighet med kravet i WEEE direktivet (artikel 8.5), Europeiska kommissionen begärde att Europeiska standardiseringsorganisation (ESO) skulle utveckla en europeisk standard för insamling, logistik och behandling, inklusive återvinning, återvinning och förberedelse för återanvändning, av WEEE.

OSHAS 18001
Ett ledningssystem för arbetsmiljö med vilket ett företag på ett systematiskt sätt kan leda, styra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö enligt OSHAS 18001 visar att man tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

ISO 50001
Ett ledningssystem som genom ett strukturerat arbetssätt skapar förutsättningar för att spara energi och därmed minska kostnader samt miljöpåverkan. Genom implementering av bl.a. rutiner och effektiva metoder för energiuppföljning skapas grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på energifrågan.

ISO 27001
Ett ramverk som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten. Den internationellt erkända standarden ISO 27001 är framtagen och verifierad av experter runt om i världen.

HMG #5
Infosec Standard 5, eller IS5, är en data-distributionsstandard som används av den brittiska regeringen. IS5 är en del av en större familj av IT-säkerhetsstandards framtagna av CESG som är del av UK Government National Cyber Security Centre.

BLANCCO
Världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg.

ADISA
Adisas Industry Standards för företag globalt som återvinner elektronik med minnesenheter lanserades 2010. ADISA-certifiering ger kunden trygghet då man arbetar med de högsta branschstandarderna för hantering av elektronik med minnesenheter.

MICROSOFT REGISTERED
En Microsoft-renoveringspartner utvecklar och erbjuder innovativa sätt att bidra till en hållbar framtid för vår planet. En renoverad dator är ett stort värde när du köper från en auktoriserad renoverade från Microsoft, plus att du bidrar till att reducerar elavfall över hela världen.

TAPA EMEA
Sätter standard för ”supply chain” säkerhet. Transported Asset Protection Association Europe är en sammanslutning av säkerhetspersonal och närstående affärspartners från olika tillverknings- och transportföretag som arbetar för att att reducera stölder och förluster i den internationella transportkedjan.

CHWMEG, Inc.
en ideell branschorganisation som representerar över 690 återvinningsföretag över hela världen. CHWMEG-medlemmar får kontinuerligt senaste nytt, fördjupad fakta och information om hur olika funktionsområden på respektive återvinningsanläggning kan förbättras.

Vill du veta mer om Sims Hållbarhetscertifikat?

Stäng popup ikon

Mirec Hållbarhetscertifikat

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!