Återbruk

Startsida / Lösningar / Återbruk

Återanvändning av IT-utrustning

Vi köper och säljer begagnade mobiler, datorer, läsplattor och annan IT-utrustning

När ert företag önskar avyttra gamla enheter – mobiler, datorer, plattor, hårddiskar – kan Mirec få ut maximalt värde ifrån dessa genom att ge dem ett andra liv. Mirec säkerställer att all data raderas och förbereder enheterna för marknaden innan de säljs genom Mirecs globala försäljningsnätverk.

Så här går det till

Återbruk steg 1
Ladda upp dokument med aktuella produkter (Excel/Word/textfil)
Återbruk steg 2
Vi värderar dem och är vi överens…
Återbruk steg 3
…hämtar vi produkterna, raderar all data, gör dem tipp-topp och säljer dem
Återbruk steg 4
Sen får du en säljrapport och överenskommen del av intäkten

Sälj it-utrustning ikon

Sälj ditt företags IT-utrustning genom Mirecs globala säljorganisation

Skyddar företagets varumärke

Komplett spårbarhet över hur rekonditionerade produkter och data hanterats

Så här går det till när vi säljer begagnad elektronik

ANKOMSTKONTROLL/REGISTRERING
När produkterna anländer till Mirecs anläggning görs en ankomstkontroll som säkerställer att leveransen stämmer överens med avtalad inventeringslista. Alla produkter med serienummer registreras.

DATARADERING AV MINNESMEDIA
Vi använder BLANCCO, världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg.

TEST & INSPEKTION
Varje enskild enhet bedöms och testas för att se om enheten är värd att säljas eller om den bör återvinnas.

REKONDITIONERING
Rekonditionering av hårdvara består av:

  • Anonymisering, avlägsna stickers och klistermärken som visar ursprung.
  • Dammsugning och invändig rengöring av produkter.
  • Utvändig rengöring och putsning av produkter.

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER
Försäljning sker genom Mirecs globala försäljningsorganisation. De produkter som inte går till återbruk destrueras och återvinns vid vår egen återvinningsanläggning.

KUNDPORTAL
Genom Mirecs kundportal kan kunden följa sina produkter genom rekon- och försäljningsprocessen, här finns även rapporter och raderingscertifikat tillgängliga.

Tillval

Transporter ikon

Våra lastbärare och transporttyper

Kombinera rätt lastbärare med rätt transporttyp.

Sekretesshantering ikon

Sekretesshantering

Garanterad informationsradering av elektronik med minnesmedia.

Vill ni förlänga livslängden för era produkter?

Låt oss berätta mer om hur ni kan förlänga produktliv genom Mirecs globala säljorganisation.

Stäng popup ikon

Återbruk

Få prislista via mail
Var vänlig fyll i era uppgifter för att få prislistan mailad till er.

Stäng popup ikon

Återbruk

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!