Råd & utbildning

Startsida / Lösningar / Råd & utbildning

Rådgivning och utbildningar för hur vi skapar affärsvärde i den cirkulära ekonomin.

Affärsmodeller för den cirkulära ekonomin

Utveckla cirkulära materialstrategier redan på designstadiet

Hitta lösningar på cirkulära ekonomins utmaningar

Hållbarhet – ett affärsvärde

Idag är hållbarhet inte bara ett mervärde utan även ett kärn- och affärsvärde. I de flesta företag integreras miljö- och hållbarhetsfrågor i det vardagliga arbetet, i de värdeskapande processer företaget utför varje dag, från design av produkter till produktion, marknadsföring och kundsupport och via återbruk och återvinning

Med våra konsulttjänster och utbildningar vill Mirec bidra till att förenkla och snabba upp resan till nya hållbara lösningar och processer på de affärsutmaningar som uppstår i den cirkulära ekonomin.

Mirecs konsult- och utbildningstjänster vänder sig till företag och organisationer som vill utveckla metoder för hur man möter den cirkulära ekonomins utmaningar.

Aktuella workshops och utbildningar

WORKSHOP

Design för cirkulär materialstrategi

Med utgångspunkt i kundens plan för design av specifik produkt genomför Mirecs specialister en workshop med syfte att formulera en cirkulär materialstrategi* för produkten för dess olika produktlivsfaser.

Workshop tar upp följande:

 • Insikter aktuell marknad
 • Anskaffningsstrategier material
 • Material i tillverkningen
 • Reservdelar rekonditionering
 • Produktkommunikation, -demontering och uppgradering

Workshop längd: 1 heldag

*En cirkulär materialstrategi är en plan som beskriver hur en fysisk produkts olika material ska hanteras genom produktens hela livscykel. När produkten är uttjänt ska det vara enkelt att plocka isär den och dess olika material ska vara av sådan art att de kan brytas ner av naturen eller återföras till nyproduktion.

FÖRELÄSNING

Lagar, direktiv som styr

 • Vilka lagar måste du eller din leverantör följa vid återbruk och återvinning av elektronik?
 • Du känner säkert till WEEE, men känner du till de nya direktiven?

Genomgång inklusive kort föreläsning (20 minuter) är på totalt 1,5 timme.

FÖRELÄSNING

Cirkulär ekonomi ur ett affärsperspektiv

 • Makrotrender, drivers
 • Trender och signaler på återvinningsmarknaden för elektronik
 • Hur bidrar vi till att processer blir cirkulära
 • Affärsmodeller för den cirkulära ekonomin

Föreläsningslängd: 30 minuter som följs upp av kort frågestund

Programmet kan med fördel förlängas där åhörarna delas in i samtalsgrupper och avslutar med gemensam Mirec-ledd diskussion kring några av de teman, frågorna som föreläsningen tar upp.

Kundanpassade utbildningar

Vi kommer gärna ut till er och delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter

Stäng popup ikon

Råd & utbildning

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!