Sekretesshantering

Startsida / Lösningar / Sekretesshantering

Sekretesshantering av hårddiskar, mobiler, datorer och annan minnesmedia

GPS-övervakade transporter ikon

GPS-övervakade transporter och lagerplatser

Säker hantering och radering ikon

Säker hantering, radering och destruktion av minnesmedia

Ha koll på alla steg ikon

Ha koll på alla steg i processen

Vi skyddar ditt företags varumärke

Mirec Sekretesshantering är en heltäckande pålitlig tjänst för hantering och dataradering av elektronik med högt värde eller med hög informationskänslighet. Tjänsten skyddar ditt företags varumärke hela vägen från hämtning och radering till försäljning eller destruktion.

Dataradering

Dataradering av produkter med minnesmedia sker med Blancco, ett raderingsverktyg certifierat av bland annat Svenska Försvaret och NATO. Systemet genererar även detaljerade rapporter på produktnivå om raderingen och produkten i sig. Genom Mirecs kundportal erbjuds kunden i realtid, 24/7, information om hur processen av produkterna fortskrider.

Högsta säkerhetsklassning vid återvinning

Vissa uttjänta produkter som ska destrueras har ett högt värde och andra kan innehålla känslig data, i båda fallen kan ditt varumärke som producent eller tillverkare riskera att skadas. Återvinning bör i dess fall genomföras med absolut högsta säkerhetsklassning för att minimera riskerna. Uttjänt elektronik destrueras hos Mirec med BAT-teknik (Best Available Techniques). Materialet återvinns och ett destruktionsintyg utfärdas.

On-site tjänster

On-site tjänsterna hanteras av en specialutbildad operativ Mirec-enhet. Samtliga medarbetare är certifierade för uppdraget och godkända av Säpo.

Mirecs processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning, EU:s WEEE*-direktiv och GDPR*. Samtliga tjänster följer samma process lokalt som globalt.

Tillval

  • Kundövervakad desktruktion
  • Avemballering OEM-produkter
  • Dataradering hos kund
  • Degaussing hos kund*
  • Shredding hos kund**

*Degaussing är en process, metod som raderar fullständigt all informationen på hårddiskar och magnetband med hjälp av ett magnetfält som är flera gånger starkare än vad hårddiskarnas och bandenheternas läs- och skrivhuvuden klarar av.Efter processen är enheterna för alltid destruerade.

**Shredding strimlar sönder uttjänt elektronik till små finfördelade fraktioner vilka efter sortering kan återvinnas som returmaterial till nya produkter.

Cirkeldiagram sekretesshantering

Återanvändning av IT-produkter

Återanvändning av IT-utrustning

Sälj ditt företags IT-utrustning genom Mirecs globala säljorganisation.

Transporter ikon

Våra lastbärare och transporttyper

Kombinera rätt lastbärare med rätt transporttyp.

Har du elektronik med högt värde eller med hög informationskänslighet?

Mirec erbjuder GDPR-anpassad dataradering eller datadestruktion

Stäng popup ikon

Sekretesshantering

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!