Nu står det klart att Mirec Recycling Solutions AB kommer att ingå i Norsk Gjenvinning-koncernen.

NG-koncernen är ett av de ledande företagen i Norden inom cirkulär ekonomi, och satsar vidare i Sverige genom att investera i Mirec som en del i sin strategi att etablera en ledande position rörande återbruk och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Det är NG Metall som genomför uppköpet, och vi på Mirec kommer därmed att ingå i en nordisk koncern som har som avsikt att stärka våra erbjudanden och skapa starka synergier på den svenska marknaden.

Vi, Mirec, är glada att för att bli en del av NG-familjen och kommer tillsammans med våra nya ägare att fortsätta bedriva vår framgångsrika verksamhet med hållbara affärer rörande återbruk och återvinning av elektriska produkter i fokus.

Så för våra anställda, kunder, leverantörer och andra partners kommer det inte att göras några ytterligare förändringar just nu. Lokala kontaktytor förblir oförändrade.Mirec Recycling Solutions AB