beställ offert från mirec

ÅTERVINNA ELAVFALL, ÅTERBRUKA IT, ELEKTRONIKÅTERVINNING – BESTÄLL OFFERT HÄR

Vill du ha aktuellt pris för ditt el-avfall? Pris för sekretesshantering av IT? Ersättning för din begagnade IT-utrustning?

Få pris snabbt från Mirec. Här kan du beställa en offert för din elektronikåtervinning (el-avfall), återbruk av IT (ITAD) eller sekretesshantering/radering av data.

Bifoga gärna bilder och annan väsentlig information.


FÖRSÄLJNING

Återbruk av IT (ITAD) och
Dataradering

Daniel Bruno

Business Area Manager
Affärsområdeschef

+46 707 80 77 20
daniel.bruno@mirec.se

Återvinning och
sekretesstjänster

Mattias Kovacs

Sales & Marketing Manager
Marknads & Försäljningschef

+46 707 80 77 28
mattias.kovacs@mirec.se