Mirec hjälper företag att utveckla cirkulära processer för återbruk och återvinning av elektronik.

Vi har idag den enskilt största anläggningen för elektronikåtervinning i Norden och mer än 200 återbruks- och återvinningsanläggningar i hela världen.

en del av en internationell organisation

Mirec, f.d. Sims Recycling Solutions AB köptes 1 april 2020 av REMONDIS Group och är nu en del av TSR Recycling.

Som en del av REMONDIS-Group, som är en av världens ledande företagsgrupper inom återvinning, har Mirec även den globala räckvidden, kompetensen och infrastrukturen som är nödvändig för att säkerställa att våra kunders elektroniska enheter behandlas i alla avseenden på ett säkert och miljöansvarigt sätt.

En cirkulär och hållbar ekonomi

Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt.

Vi delar med oss av denna kunskap till partners, kunder och vårt samhälle, för detta behöver vi göra tillsammans!

Du kan känna dig trygg med Mirecs processer

På ett tryggt och effektivt sätt tar Mirec hand om allt från rådgivning och utbildning till logistik, hantering, försäljning av produkter och returmaterial.

Våra processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning och EU:s WEEE-direktiv. Vi erbjuder även ett eget Hållbarhetscertifikat som våra kunder får som ett trygghetsbevis till sina kunder.

några av våra kunder

Såhär skapar vi affärsvärde

  • Förlänger produktlivscykler
  • Rekonditionering och försäljning av begagnade produkter
  • Ser till att sekundära restmaterial cirkulerar, återanvänds till nya produkter.
  • Bidrar till utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi lokalt såväl som globalt.
  • Delar med oss av vår kunskap till partners, kunder och samhälle om hur vi tillsammans optimerar cirkulära processer.

Våra kunder finns bl a inom oem, it/telekom, facility management, retail samt bland insamlingsföretag.

Vårt hållbarhetsarbete

Grön Frakt – Alla Mirecs kunder bidrar

Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt.

Vi delar med oss av denna kunskap till partners, kunder och vårt samhälle, för detta behöver vi göra tillsammans!

Utbildat bönder i skogsbruk för att odla hållbart och undvika svedjebruk i Honduras

I nordöstra Honduras finns unik regnskog som tyvärr hotas av både storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk. Svedjebruk är en destruktiv jordbruksmetod och konsekvenserna av svedjebruket håller många miljoner människor i fattigdom världen över och bidrar med mer än en miljard ton koldioxid per år till atmosfären.

För att bevara regnskogen och skapa hållbara levnadsvillkor för lokalbefolkningen har Rädda Regnskog valt att samarbeta med organisationen Inga Foundation.

Målet med projektet är att stödja familjerna i området att ändra sättet de brukar sin mark – från destruktivt svedjebruk till att istället använda en metod som heter Inga alley cropping, på svenska kan det kallas skogsjordbruk. Varje år utökas antalet familjer som omfattas av projektet med cirka 40 familjer.

Inlett ett samarbete i Brasilien för att säkra ett område unik regnskog i Amazonas,stort som 1/3 av Sverige.

Invigt en forskningsstation på 3 000 meters höjd i Ecuadors molnregnskog

Stäng popup ikon

Om oss

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

[ninja_form id=3]