NG Metall AB hjälper företag att utveckla cirkulära processer för återbruk och återvinning av elektronik.

Vi har idag den enskilt största anläggningen för elektronikåtervinning i Norden och hanterar dessutom både sekretess och återbruk av IT (ITAD) på samma anläggning.

en del av en internationell organisation

NG Metall AB, f.d. Mirec Recycling Solutions & Sims Recycling Solutions AB blev den 1 november 2021 en del av koncernen Norsk Gjenvinning.

Norsk Gjenvinning är marknadsledare inom den norska återvinningsindustrin och bidrar varje dag till en global miljösatsning i sin egen lokala miljö. Vi hämtar alla typer av avfall från näringslivet och producerar avfallsbaserade råvaror som vi säljer på den internationella marknaden. Dessutom erbjuder vi hushållsrenovering, industritjänster, rivning, miljösanering, fragmentering och masshantering. Vi är etablerade med 40 anläggningar och över 1 750 anställda i Norge, Danmark, Sverige och England. Vi hanterar 2,2 miljoner ton avfall per år, och har en årlig omsättning på ca. 5,5 miljarder kronor. Koncernen ägs av Summa Equity. Våra insatser är ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin och de nationella miljöräkenskaperna. Vår vision är att avfall ska vara lösningen på framtidens resursproblem – och för oss innebär det; ”Det finns inget skräp längre.” Läs mer på www.ngmetall.no www.norskgjenvinning.no

En cirkulär och hållbar ekonomi

Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt.

Vi delar med oss av denna kunskap till partners, kunder och vårt samhälle, för detta behöver vi göra tillsammans!

Du kan känna dig trygg med Mirecs processer

På ett tryggt och effektivt sätt tar Mirec hand om allt från rådgivning och utbildning till logistik, hantering, försäljning av produkter och returmaterial.

Våra processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning och EU:s WEEE-direktiv. Vi erbjuder även ett eget Hållbarhetscertifikat som våra kunder får som ett trygghetsbevis till sina kunder.

några av våra kunder

Såhär skapar vi affärsvärde

  • Förlänger produktlivscykler
  • Rekonditionering och försäljning av begagnade produkter
  • Ser till att sekundära restmaterial cirkulerar, återanvänds till nya produkter.
  • Bidrar till utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi lokalt såväl som globalt.
  • Delar med oss av vår kunskap till partners, kunder och samhälle om hur vi tillsammans optimerar cirkulära processer.

Våra kunder finns bl a inom oem, it/telekom, facility management, retail samt bland insamlingsföretag.

Vårt hållbarhetsarbete

Grön Frakt – Alla Mirecs kunder bidrar

Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt.

Vi delar med oss av denna kunskap till partners, kunder och vårt samhälle, för detta behöver vi göra tillsammans!

Utbildat bönder i skogsbruk för att odla hållbart och undvika svedjebruk i Honduras

I nordöstra Honduras finns unik regnskog som tyvärr hotas av både storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk. Svedjebruk är en destruktiv jordbruksmetod och konsekvenserna av svedjebruket håller många miljoner människor i fattigdom världen över och bidrar med mer än en miljard ton koldioxid per år till atmosfären.

För att bevara regnskogen och skapa hållbara levnadsvillkor för lokalbefolkningen har Rädda Regnskog valt att samarbeta med organisationen Inga Foundation.

Målet med projektet är att stödja familjerna i området att ändra sättet de brukar sin mark – från destruktivt svedjebruk till att istället använda en metod som heter Inga alley cropping, på svenska kan det kallas skogsjordbruk. Varje år utökas antalet familjer som omfattas av projektet med cirka 40 familjer.

Inlett ett samarbete i Brasilien för att säkra ett område unik regnskog i Amazonas,stort som 1/3 av Sverige.

Invigt en forskningsstation på 3 000 meters höjd i Ecuadors molnregnskog

Stäng popup ikon

Om oss

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

[ninja_form id=3]

Ett ledande företag inom återvining och återbruk

PENGAR ÄR INTE ALLT - MEN DET SKADAR 

JU INTE ATT TJÄNA EN HACKA PÅ SÄKERHET

Här berättar Mattias Kovacs om ett exempel på ett oväntat värde för kunden.

Det handlar om Mirecs certifierade återbruk av elektronik.

För en tid sedan blev vi kontaktade av en IT-tekniker på ett företag.

Han undrade ifall Mirec kunde ta hand om en låda med gammal IT-utrustning.

Det kunde vi givetvis, och körde ut ett GPS-skåp till företaget, som kunden därefter fyllde med den utdaterade utrustningen.

Transporten gick med point to point transport, dvs transport utan stopp, till Mirecs anläggning i Katrineholm. GPS skåpet med några gamla laptops och stationära datorer värderades till 95 000 kr. Fast den var också ovärderlig, skulle det visa sig.

Det viktigaste var nämligen inte att företaget tjänade en slant på återbruk av elektronik som annars bara skulle ha slängts. Dessa begagnade laptops och stationära dartorer visade sig innehålla hemlig företagsdata som inte fick läcka ut på nätet eller hamna i orätta händer.